HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Ưu đãi thuế khi đầu tư vào Việt Nam

Thực hiện những hoạt động đầu tư được ưu đãi thuế có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư.

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) áp dụng cho hầu hết hoạt động tại Việt Nam là 20%. Tuy nhiên, một số hoạt động đầu tư được ưu đãi mức thuế suất thấp hơn.

Các hoạt động đầu tư được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian đầu tư:
 • Hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp
 • Đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua
 • Hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in, hoạt động xuất bản
 • Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
 • Nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn
 • Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi
 • Sản xuất, khai thác và tinh chế muối
 • Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm

Khoản 3 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

Các hoạt động đầu tư được hưởng thuế suất thuế TNDN 17% trong thời hạn 10 năm:
 • Thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn
Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
 • Thực hiện dự án đầu tư mới liên quan đến sản xuất:
  • Thép cao cấp
  • Thiết bị tưới tiêu
  • Sản phẩm tiết kiệm năng lượng
  • Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
  • Máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, nghiệp, diêm nghiệp
  • Phát triển ngành nghề truyền thống

Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC

 

Các hoạt động đầu tư được hưởng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian đầu tư

Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn.

Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC


Các hoạt động đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm:
 • Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Dự án đầu tư mới liên quan đến:
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  • Ứng dụng và đầu tư phát triển công nghệ cao;
  • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng;
  • Sản xuất sản phẩm phần mềm;
  • Sản xuất vật liệu;
  • Sản xuất năng lượng;
  • Phát triển công nghệ sinh học;
  • Bảo vệ môi trường.
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất và đáp ứng các tiêu chí:
  • Quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng
  • Giải ngân trong 3 năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu
  • Có tổng doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ/năm, chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu, hoặc sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động
 • Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất đáp ứng đủ 3 tiêu chí:
  • Quy mô vốn đầu tư trên 12.000 tỷ đồng
  • Sử dụng công nghệ được Cơ quan chuyên ngành thẩm định
  • Giải ngân tổng vốn đăng ký trong vòng 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư
 • Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2014

Phụ Lục Nghị định số 111/2015/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC

 

Các hoạt động đầu tư được hưởng thuế suất thuế TNDN 17% trong suốt thời gian đầu tư:
 • Quỹ tín dụng nhân dân
 • Tổ chức tài chính vi mô

Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC


Miễn thuế, giảm thuế suất thuế TNDN

Miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 9 năm tiếp theo được áp dụng với:

 • Đối tượng được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm nêu trên.

Ví dụ: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm thành lập tháng 1/2016

Thời gian

kể từ khi thành lập

Chính sách thuế

áp dụng

Thuế suất

thuế TNDN

4 năm đầu

01/2016 – 01/2020

Miễn thuế0%
9 năm tiếp theo 01/2020 – 01/2029

Giảm thuế + ưu đãi thuế

(50% x 10%)

5%
2 năm tiếp theo 01/2029 – 01/2031Ưu đãi thuế10%
Sau tháng 01/2031Thuế suất thuế TNDN phổ biến20%

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường

Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để hình thành tài sản cố định đối với dự án:
 • Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, hoặc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc đặc biệt khó khăn;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn 6.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư;
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên, làm việc toàn thời gian, có ký hợp đồng lao động với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định bao gồm:

 • Máy móc, thiết bị;
 • Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị;
 • Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị, hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
 • Phương tiện vận tải chuyên dụng sử dụng trong dây chuyền công nghệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất.
 • Vật tư xây dựng mà Việt Nam chưa sản xuất được.

Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện mà Việt Nam chưa sản xuất được để phục vụ cho việc sản xuất của các dự án:
 • Dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức khoa học và công nghệ.

Hết thời hạn miễn thuế 5 năm, nếu nhà đầu tư muốn nhập thêm nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ cho sản xuất thì phải nộp đầy đủ thuế nhập khẩu theo quy định.

Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Lưu ý: Ưu đãi thuế nhập khẩu không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

 

Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tìm hiểu Phân biệt đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án:
 • Dự án đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, hoặc đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư.
 • Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

Điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC

Giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định tại hoặc đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn sử dụng trên 500 lao động làm việc toàn thời gian, có ký hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng trở lên.

Điều 11 Thông tư 153/2011/TT-BTC

Lưu ý:

Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan chức năng sẽ dựa trên điều kiện về ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn, hoặc số lượng lao động để áp dụng miễn, hay giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Liên Hệ