HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại là cơ hội để xúc tiến bán hàng và quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

 

Chủ thể được tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Thương nhân, chi nhánh của thương nhân Việt Nam như: công ty cổ phần, công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Chi nhánh công ty cổ phần, chi nhánh công ty TNHH…

Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện không được trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, chỉ có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm để tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm cho thương nhân mà mình đại diện, nếu được thương nhân đó ủy quyền.

Thương nhân nước ngoài có thể trực tiếp tham gia hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thay mặt mình tham gia.

Trường hợp thương nhân nước ngoài muốn tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam thì phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam thực hiện.

Thương nhân phải đăng ký kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại mới được phép tổ chức cho thương nhân khác tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

Điều 131, 133 Luật Thương mại 2005.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia Hội chợ, triển lãm thương mại

Hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Tất cả hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia Hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam, trừ:

 • Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa được phép lưu thông.
 • Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân ở nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khẩu.
Ví dụ: Hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng.

organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-1

Hình ảnh các loại máy lạnh đã qua sử dụng tại Cửa khẩu hải quan

 • Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (trừ trường hợp đã có văn bản chấp thuận của Sở Công thương về việc trưng bày, giới thiệu để so sánh với hàng thật).
Ví dụ:
organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-2

ROLEX so sánh đồng hồ giả và đồng hồ thật khi tham gia triển lãm


Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành phải tuân thủ các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

Ví dụ: Đối với nước khoáng thiên nhiên tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cấp.

 

organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-3

Hình ảnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu.

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn tạm xuất khẩu hàng hóa để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài là 1 năm kể từ ngày hàng hóa được tạm xuất khẩu. Nếu quá thời hạn trên mà chưa được tái nhập khẩu thì hàng hóa đó phải chịu thuế xuất khẩu.

Điều 131, Điều 134, Điều 135 Luật Thương mại 2005

Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

Trình tự đăng ký

 

to-chuc-tham-gia-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai-3

Lưu ý: Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam chịu sự quản lý của Sở công thương các địa phương. Còn tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài do Bộ công thương quản lý.

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm:
 • Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm:
 • Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có);
 • Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.
 • Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại.

Trường hợp, thương nhân cần PLF hỗ trợ đăng ký, tư vấn tổ chức hội chợ, triển lãm đúng luật, vui lòng liên hệ:
Công ty Luật PLF

Tầng 12, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 3821 2161 hoặc (028) 3821 2162

Email: legal@plf.vn

 

Báo cáo kết quả

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân phải có văn bản báo cáo kết quả tổ chức đến Bộ Công thương hoặc Sở Công thương.

Điều 34, 35, 36, 37, 38 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Mục 3 Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

Bán, tặng hàng hoá, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm

Thương nhân được phép bán, tặng hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu cung ứng tại hội chợ, triển lãm thương mại.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phải đăng ký với hải quan về việc bán, tặng tại Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Một số hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được bán, tặng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Ví dụ: Mỹ phẩm phải có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế cấp thì mới được bán, tặng tại Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-4

Hình ảnh bán Mỹ phẩm tại Triển lãm bán lẻ Hàng Thái Lan tại Việt Nam

Việc bán, tặng hàng hoá tại hội chợ, triển lãm đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành thì phải tuân thủ các quy định về quản lý chuyên ngành nhập khẩu đối với hàng hóa đó.

Ví dụ: Bán, tặng thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Hội chợ, triển lãm tại Việt Nam phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

Việc bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu nhưng đã được tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hóa được bán, tặng, dịch vụ được cung ứng tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và ở nước ngoài phải chịu thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, …

Điều 136, Điều 137 Luật Thương mại 2005.

Sử dụng tên, chủ đề trong hội chợ, triển lãm thương mại

Thương nhân có quyền chọn tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại

Ví dụ: Hãng Asus lấy tên triển lãm là ‘Asus EXPO” tại TP.HCM

organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-5

Sử dụng từ ngữ để quảng bá chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ:

 • Có bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm đã đăng ký.
Ví dụ: Sản phẩm dầu nhờn chất đốt của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao.
organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-6

Do đó, Tổng công ty hóa dầu Petrolimex có thể sử dụng “Hàng Việt Nam chất lượng cao” tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao.

 • Có bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân tham gia phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký.
Ví dụ: Thương hiệu TAKA của Công ty TNHH TaKa Việt Nam được chứng nhận đạt danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam.
organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-7

Do đó, Thương hiệu TAKA có thể sử dụng cụm từ “TAKA – Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam” khi tham gia Hội chợ, triển lãm.


Trường hợp có từ hai thương nhân trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại mà bị trùng tên, chủ đề, thời gian, địa điểm

Nếu tất cả các thương nhân đó đều đăng ký với Bộ Công thương hoặc Sở Công thương trước ngày 1 tháng 10 của năm trước năm tổ chức thì Bộ Công thương hoặc Sở công thương tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân được tổ chức.

Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, Bộ Công thương hoặc Sở Công thương quyết định chọn một thương nhân được tổ chức dựa trên các cơ sở sau:

 • Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện;
 • Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
 • Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự;
 • Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.

Nếu các thương nhân đăng ký sau ngày 1 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, Bộ Công thương hoặc Sở Công thương chọn thương nhân hoạt động thương mại đăng ký trước.

Điều 31, Điều 32, Khoản 3, 4 Điều 34 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

Trưng bày hàng giả để so sánh với hàng thật

Khi tiến hành trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật thì phải gửi văn bản đăng ký đến Sở Công thương.

to-chuc-tham-gia-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai-8

Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Ví dụ:

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên mì Hảo Hạng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với mì Hảo Hảo của Acecook.

organize-and-participate-in-commercial-fairs-and-exhibitions-in-vietnam-9

Do đó, nếu mì Hảo Hảo có so sánh với mì Hảo Hạng trong Hội chợ, triển lãm sẽ không bị xem là hành vi vi phạm pháp luật nếu trước đó Acecook đã được xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về việc này.

Khi trưng bày phải niêm yết rõ hàng hóa đó là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 30 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP;

Khoản 8 Mục III Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

Thay đổi, bổ sung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

 

to-chuc-tham-gia-hoi-cho-trien-lam-thuong-mai-10

 

Điều 35 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP;

Khoản 6 Mục 3 Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

Liên Hệ