HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Tăng giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Hiểu rõ về ‘vốn điều lệ’

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều loại tài sản góp vốn khác nhau như: tiền, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ… của chủ sở hữu công ty.

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Các trường hợp được tăng vốn điều lệ

Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm.

Huy động thêm vốn góp của người khác.

Trong trường hợp này, công ty phải chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.

Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Các trường hợp được giảm vốn điều lệ

Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ khi đáp ứng đủ 2 điều kiện:

  • Đã hoạt động kinh doanh liên tục trên 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.
  • Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn góp cho chủ sở hữu.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không góp đầy đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Điều 74, Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ là thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên quyết định cách thức và mức tăng, giảm vốn điều lệ.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung (phần vốn điều lệ) trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

 

tang-giam-von-dieu-le-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len

 

Sau khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải công bố thông tin này trên cổng thông doanh nghiệp quốc gia.

Việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài, công ty phải thực hiện kê khai lại tờ khai thuế môn bài để nộp cho cơ quan thuế.

Trường hợp tăng vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài, công ty phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

Về thời hạn khai thuế môn bài đối với trường hợp này, quy định hiện hành không nêu rõthời hạn khai thuế chậm nhất là vào ngày 31/12 của năm thực hiện tăng vốn điều lệ như các quy định trước đây. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ quan thuế vẫn áp dụng mốc thời gian này trong khi chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền.

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

 

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Trường hợp, thương nhân muốn PLF hỗ trợ thay mặt thực hiện mọi thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ, thương nhân chỉ cần cung cấp:

  • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng, giảm vốn điều lệ;
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
  • Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực góp vốn vào Công ty TNHH 1 thành viên của Việt Nam thì ngoài các giấy tờ theo yêu cầu dưới đây Nhà đầu tư nước ngoài cần có văn bản chấp thuận của SKế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Khoản 2 Điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP

Biểu mẫu và quy cách chuẩn bị hồ sơ trên sẽ được PLF hướng dẫn chuẩn bị.

Liên Hệ