HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Quyền liên quan là gì?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân trong quá trình truyền tải tác phẩm đến công chúng thông qua các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Các quyền liên quan được bảo hộ gồm:

 • Quyền của người biểu diễn
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình
 • Quyền của tổ chức phát sóng

 

Quyền của người biểu diễn

Người biểu diễn là người thực hiện các hoạt động sáng tạo trong việc thể hiện, để đưa các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học đến công chúng.

Ví dụ: diễn viên, ca sĩ, vũ công, nhạc công, người nhập vai, đọc, hát, ngâm, trình bày hoặc biểu diễn khác các tác phẩm nghệ thuật

Quyền nhân thân của người biểu diễn bao gồm: quyền được giới thiệu khi biểu diễn, phát hành; được bảo vệ sự vẹn toàn hình tượng biểu diễn.

Quyền tài sản của người biểu diễn bao gồm: định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình, sao chép, phát sóng và phân phối chương trình đến công chúng.

 • Nếu người biểu diễn đồng thời là người đầu tư tài chính, các điều kiện vật chất để thực hiện cuộc biểu diễn thì họ là chủ sở hữu và được hưởng các quyền tài sản.
 • Nếu người biểu diễn không phải là người đầu tư tài chính và các điều kiện vật chất thì họ chỉ được hưởng các quyền nhân thân.

Người biểu diễn được hưởng thời hạn bảo hộ 50 năm, tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình, và kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ.

Điều 29, Điều 34 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

 

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là một cá nhân hoặc một pháp nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh (không thuộc tác phẩm điện ảnh).

Quyền tài sản của Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình bao gồm:

 • Độc quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình;
 • Độc quyền phân phối (bán hoặc cho thuê,…) đến công chúng thuê bản gốc hoặc bản sao.

Điều 30 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

 

Quyền của tổ chức phát sóng

Tổ chức phát sóng là chủ sở hữu đối với chương trình phát sóng do mình thực hiện.

Ví dụ: FIFA, K+, NBC, Fox, các đài phát thanh, đài truyền hình…

Tổ chức phát sóng có quyền:

 • Độc quyền phát sóng, cho tái phát sóng;
 • Phân phối đến công chúng;
 • Định hình chương trình phát sóng của mình;
 • Sao chép bản định hình chương trình.

Điều 31 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

PLF là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – đơn vị được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Quý khách cần tư vấn về quyền liên quan, vui lòng liên hệ PLF

Liên Hệ