HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn còn một số công việc phải thực hiện để doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Kiểm tra thông tin đăng ký doanh nghiệp

Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có thể sai sót, thiếu thông tin hoặc nhầm lẫn so với thông tin nhà đầu tư đăng ký.

Khi phát hiện trường hợp này, nhà đầu tư có thể yêu cầu điều chỉnh ngay lúc nhận, hoặc gửi Giấy đề nghị hiệu đính đến Phòng Đăng ký doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính.

Mẫu đề nghị hiệu đính

Điều 13, Điều 17 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký thành viên và Sổ đăng ký cổ đông là giấy tờ hợp pháp ghi nhận giá trị vốn góp của mỗi thành viên, cổ đông.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần phải lập Sổ đăng ký thành viên.

Công ty cổ phần cần phải lập Số đăng ký cổ đông.

Điều 49, Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2014

Mở tài khoản ngân hàng

Các giao dịch có giá trị trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp thì mới được khấu trừ thuế GTGT, và được ghi nhận vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Trừ một số trường hợp ngoại lệ như: đối với các hóa đơn mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua các sản phẩm thủ công; các khoản chi phí đóng góp quốc phòng, an ninh…

Vì vậy, doanh nghiệp liên hệ với các ngân hàng Việt Nam, hoặc ngân hàng quốc tế tại Việt Nam để mở tài khoản.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo thông tin tài khoản đến Sở Kế hoạch – đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng thực hiện chung với Mẫu thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.     


Khai, nộp thuế môn bài

Các tổ chức mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động thì phải khai và nộp lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép.

Các tổ chức khai và nộp lệ phí môn bài khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mức thuế môn bài phải nộp căn cứ vào vốn điều lệ, hoặc vốn đầu tư:

Vốn đều lệ / Vốn đầu tư

Thuế môn bài cả năm

Trên 10 tỷ

3 triệu đồng

Dưới 10 tỷ

2 triệu đồng

Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng giêng đến hết tháng sáu thì đóng thuế môn bài cho cả năm.

Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến hết tháng mười hai chỉ đóng thuế môn bài nửa năm.

Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC

Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in từ đơn vị khác hoặc sử dụng hóa đơn điện tử.

Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Thông báo sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới

Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC

 

Treo biển hiệu

Biển hiệu doanh nghiệp phải được viết, đặt sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở chính hoặc nơi kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể thể hiện tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế, tên, tiếng nước ngoài trên biển hiệu cùng với tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt nhưng phải ở dưới và kích cỡ nhỏ hơn chữ Việt Nam.

Logo không chiếm quá 20% diện tích biển hiệu và không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị biển hiệu có nội dung, hình thức, kích thước đúng quy định.

Treo biển hiệu là nghĩa vụ bắt buộc. Vi phạm quy định này, doanh nghiệp sẽ bị phạt 10 – 15 triệu đồng.

Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014

Điều 22, 23 Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Khai báo, đăng ký về lao động

Báo cáo sử dụng lao động

Doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

Nếu doanh nghiệp có trụ sở trong khu công nghiệp thì phải thực hiện việc khai trình với thời hạn nêu trên tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Doanh nghiệp phải lập sổ quản lý lao động tại trụ sở.

Khoản 1, Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BLDTBXH

Điều 8, Điều 9 Nghị định 03/2014/NĐ-CP

Đăng ký và đóng BHXH

Doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, khi kí kết hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp cần lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội.

Mức đóng các khoản bảo hiểm:

Tổng mức

Doanh nghiệp

Người lao động

32%

21.5%

10.5%

Điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017

Sử dụng người lao động nước ngoài

Doanh nghiệp chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào cho các vị trí quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Khi có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

Một số trường hợp được miễn giấy phép lao động:

  • di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
  • người lao động vào Việt Nam để tư vấn về chuyên môn, kỹ thuật;
  • người lao động được bộ ngoại giao cấp phép…

Khoản 1 Điều 169 Bộ luật lao động 2012

Khoản 1 Điều 170 Bộ luật lao động 2012

Soạn thảo nội quy lao động

Nếu doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải có nội quy lao động được đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội.

Lưu ý bản nội quy lao động cần có ý kiến tham khảo của Công đoàn trước khi đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội.

Trong trường hợp doanh nghiệp không thành lập Công đoàn thì doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp.

Điều 119 Bộ luật lao động 2012

Các khách hàng Thành lập công ty vốn nước ngoài sẽ được PLF hỗ trợ tất cả công việc pháp lý từ khâu trước khi thành lập đến khi đi vào hoạt động.Liên Hệ