HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Hỗ trợ đầu tư của Nhà nước Việt Nam

Nhà đầu tư có thể được hưởng những khoản hỗ trợ có giá trị khá lớn khi đáp ứng một số yêu cầu nhất định của mỗi địa phương.

Hình thức hỗ trợ chung

 • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;
 • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
 • Hỗ trợ tín dụng;
 • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh;
 • Hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;
 • Hỗ trợ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;
 • Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;
 • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Chi tiết mức hỗ trợ đầu tư cụ thể do UBND cấp tỉnh ở từng địa phương quyết định.

Điều 19 Luật Đầu tư 2014


Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp

Ngân sách địa phương sẽ được cân đối để hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngoài ra, nếu khu công nghiệp, khu chế xuất được đặt trong địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng thêm các hỗ trợ khác từ Ngân sách trung ương.

Điều 18, 20 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế, khu công nghệ cao

Ngân sách Nhà nước Việt Nam sẽ bố trí hỗ trợ các hoạt động:

 • Phát triển hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu công nghệ cao;
 • Phát triển hạ tầng – kỹ thuật – công trình công cộng quan trọng khu kinh tế;
 • Bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ;
 • Bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu nhà ở cho người lao động và khu tái định cư;
 • Tái định canh cho người bị thu hồi đất;
 • Xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung, hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Chính sách phát triển nhà ở trong khu công nghệ cao cần phải xin chấp thuận của Thủ tướng.

Điều 19 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích cho người lao động

Người lao động làm việc trong các khu vực trên khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng.

Trường hợp không có sẵn quỹ đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp để dành một phần đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động.

Điều 21 Luật Đầu tư 2014

Hỗ trợ phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngoài các hỗ trợ trên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn được hưởng thêm những ưu đãi khác, bao gồm:

 • Hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Hỗ trợ thuế, kế toán: được áp dụng mức thuế suất thấp hơn bình thường;
 • Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;
 • Hỗ trợ công nghệ;
 • Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;
 • Hỗ trợ mở rộng thị trường;
 • Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý;
 • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Các hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nếu vừa chuyển đổi sang doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được thêm những hỗ trợ riêng.

Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người/năm, đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
 • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

 

Làm thế nào để nhận được các sự hỗ trợ này?

Để nhận được các khoản hỗ trợ trên, nhà đầu tư cần đáp ứng được yêu cầu của cơ quan địa phương.

Mỗi địa phương có những hỗ trợ đầu tư khác nhau tương ứng với các yêu cầu khác nhau.

Vì đây là các khoản hỗ trợ có giá trị lớn, nên cần thực hiện khá nhiều thủ tục pháp lý và tốn nhiều thời gian.

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài của PLF sẽ được chúng tôi tư vấn mức hỗ trợ cụ thể tại từng địa phương, và thực hiện đầy đủ các thủ tục để nhận hỗ trợ.

Liên Hệ