HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Giới thiệu các loại thuế, phí tại Việt Nam

Hầu hết hoạt động đầu tư vào Việt Nam sẽ chịu các loại thuế, phí sau:
Gioi-thieu-cac-loai-thue

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thông tư 302/2016/TT-BTC

Quyết định 595/QĐ-BHXH

Phụ lục 01/PL-TNCN, Thông tư 111/2013/TT-BTC

PLF sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ thuế tháng đầu tiên khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Ngoài ra, còn có các loại thuế khác áp dụng cho một số hoạt động đầu tư nhất định:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế nhà thầu
 • Thuế xuất khẩu
 • Thuế nhập khẩu
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế chuyển quyền sử dụng đất
 • Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Thuế chuyển nhượng vốn

 

Tất cả các loại thuế này đều được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam hiện không áp dụng các sắc thuế riêng của địa phương.

Liên Hệ