HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh theo cơ chế tự động khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.

Nói cách khác, tác phẩm đã đăng ký hay chưa đăng ký vẫn được bảo hộ.

Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là cần thiết nhằm chứng minh quyền của tác giả và của chủ sở hữu khi xảy ra tranh chấp

Ai có được phép đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào, hoặc được công bố tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

Các tổ chức, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan thay mặt nộp đơn đăng ký.

Điều khoản: Điều 13 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả (mẫu);
  • 2 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển nhượng, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Giấy uỷ quyền, Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ và văn bản đồng ý của tác giả phải bằng tiếng Việt.

Nếu làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng hoặc chứng thực.

Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

 

Trình tự đăng ký quyền tác giả

dang-ky-quyen-tac-gia

Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009
Điều 39 Nghị định 100/2006/NĐ-CP

 

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả:

sample-of-a-registered-copyright-certificate

 

PLF là Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – đơn vị được Cục sở hữu trí tuệ cho phép thay mặt các cá nhân, doanh nghiệp xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Quý khách cần tư vấn đăng ký quyền tác giả, vui lòng liên hệ PLF

Liên Hệ