Top những mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam trong 5 năm

Top Vietnam imports in 5 years

  2011 2012 2013 2014 2015 Sơ bộ 2016 Ô tô nguyên chiếc (Triệu đô la Mỹ) .. 594,8 752,2 1.568,3 2.990,2 2.381,2 Thiết bị, phụ tùng ngành dệt, may (Triệu đô la Mỹ) 707,1 610,6 817,0 1.231,9 1.365,7 .. Thiết bị, phụ tùng ngành da, giày (Triệu đô la Mỹ) 75,7 59,7 93,7 127,5 […]

Top ngành nghề đầu tư vốn nước ngoài FDI tại Việt Nam

business-activities-vietnam

Xếp hạng   Số dự án Vốn đăng ký(Triệu đô la Mỹ) 1 Tổng số 22.594 293.700,4 2 Công nghiệp chế biến, chế tạo 11.716 172.717,6 3 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 2.248 5.433,2 4 Hoạt động chuyên môn, khoa học […]

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Set up a foreign representative office in Vietnam

Văn phòng đại diện cho phép thương nhân nước ngoài tìm hiểu thị trường Việt Nam và quảng bá hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam mà không cần đóng 20% thuế thu nhập doanh nghiệp. Điền kiện thành lập văn phòng đại diện: Thương nhân nước ngoài đã thành lập theo pháp luật quốc […]

Thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Set-up-a-branch-in-viet-nam

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Điều kiện thành lập chi nhánh […]