Giải quyết tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan

Copyright and related right dispute resolution in Vietnam

Ngay khi phát hiện ra hành vi vi phạm, chủ sở hữu nên có hành vi yêu cầu dừng biểu diễn, công khai, thể hiện tác phẩm dưới mọi hình thức, yêu cầu cải chính và xin lỗi công khai. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho hành […]

Phân biệt sáng chế và quyền tác giả

Copyright vs. Patent in Vietnam

Phân biệt sáng chế và quyền tác giả giúp chủ đơn xác định hình thức bảo hộ hiệu quả nhất. Tiêu chí Quyền tác giả Sáng chế Đối tượng bảo hộ Tất cả các ý tưởng được thể hiện của con người dưới dạng chữ viết, hình ảnh, âm nhạc… hoặc chương trình, dữ liệu. […]

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam

copyright-registration-in-vietnam

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh theo cơ chế tự động khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Nói cách khác, tác phẩm đã đăng ký hay chưa đăng ký vẫn được bảo hộ. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo […]

Ai là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan?

Holders of copyrights and related rights in Vietnam

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một phần hoặc toàn bộ các quyền tài sản. Trên thực tế có một hoặc nhiều bên đóng góp vào quá trình tạo ra tác phẩm, nên có nhiều dạng chủ sở hữu tương ứng với quyền lợi khác nhau.   Chủ […]

Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh

Copyright of derivative works in Vietnam

Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh mặc nhiên được bảo hộ mà không cần phải đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều tác giả, chủ sở hữu vẫn đăng ký vì bằng bảo hộ là căn cứ xác thực nhất để có thể chứng minh […]

Tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Works covered by copyright protection in Vietnam

Tác phẩm là gì? Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Ví dụ: bài thơ, bài hát, bài báo, truyện, phim điện ảnh,… Khoản 7 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa […]

Quyền liên quan là gì?

What are related rights in Vietnam

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân trong quá trình truyền tải tác phẩm đến công chúng thông qua các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Quyền liên quan […]

Quyền tác giả là gì?

What is copyright in Vietnam

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Quyền tác giả gồm 2 quyền: Quyền nhân […]

Bảo hộ quyền tác giả

Copyright of derivative works in Vietnam

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Quyền tác giả gồm 2 quyền: Quyền nhân thân (quyền tinh […]