Chuyển giao nhãn hiệu

chuyen giao nhan hieu 3

Chuyển giao nhãn hiệu bao gồm: Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu; Và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng nhãn […]

Làm gì khi bị xâm phạm nhãn hiệu?

Handling trademark infringement

Hiện trạng xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam rất đáng báo động. Doanh nghiệp cần có kiến thức tự bảo vệ uy tín và quyền lợi của mình. Hành vi gì bị xem là xâm phạm nhãn hiệu? Sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn về sản phẩm, dịch […]

Làm gì khi bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu?

Refusal to grant protection titles What to do next

Nguyên nhân bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu: Nhãn hiệu không đáp ứng yêu cầu bảo hộ   Đơn đáp ứng yêu cầu bảo hộ nhưng không đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Quy trình từ chối bảo hộ nhãn hiệu Lần đầu tiên, Cục SHTT sẽ gửi Thông […]

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Madrid

International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol

Chỉ cần nộp một đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu một lần duy nhất theo hệ thống đăng ký Madrid, Quý khách hàng sẽ được bảo hộ ở nhiều quốc gia.   Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid là gì? Hệ thống đăng ký Madrid gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định […]

Tra cứu nhãn hiệu

Trademark search in Vietnam

Kết quả tra cứu nhãn hiệu sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá nhãn hiệu có khả năng đăng ký thành công hay không.   Tại sao phải tra cứu nhãn hiệu? Như trình bày ở bài Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, thời gian Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam […]

Đăng ký nhãn hiệu

Trademark registration in Vietnam

Sau khi đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ thể sẽ có các quyền khai thác và bảo vệ nhãn hiệu. Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hoá do mình sản xuất, […]

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

Difference between Trademark and Trade Name in Vietnam

Pháp luật phân biệt rõ nhãn hiệu và nên thương mại. Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp sự dụng tên thương mại đồng nhất với nhãn hiệu của sản phẩm, dịch vụ. VD: Tên thương mại là Coca-Cola và Nhãn hiệu nước ngọt Coca-Cola. Việc này có nghĩa là khi sử dụng tên thương […]

Nhãn hiệu là gì?

What is a trademark in Vietnam 2

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu Dấu hiệu được bảo hộ khi thoả mãn các điều kiện: Là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, […]

Bảo hộ nhãn hiệu

Trademark search in Vietnam

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu Dấu hiệu được bảo hộ khi thoả mãn các điều kiện: Là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả […]