HƯỚNG DẪN PHÁP LÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Dấu hiệu được bảo hộ khi thoả mãn các điều kiện:

  • Là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
  • Dấu hiệu đó phải được gắn lên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hoặc bao bì.
  • Dấu hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ đó với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác, thông tin cho người tiêu dùng biết về hàng hóa, dịch vụ đó.

Thông qua những dấu hiệu được bảo hộ trên, người tiêu dùng sẽ hình dung, liên tưởng tới chất lượng, uy tín, những đặc tính ưu việt của hàng hóa, dịch vụ.

Liên Hệ